Deutsch | English | Español | Italiano | Polska
 

European Union

CONCERTO is
co-funded by the EC

European Union

POLYCITY is a project of the CONCERTO initiative co-funded by the EC within the FP6

Szkolenia i sieci obserwatorów

Glównym celem dzialan szkoleniowych jest stworzenie samorzadom miejskim, deweloperom, inwestorom sektora budowniczego oraz firmom inzynieryjnym mozliwosci realizacji podobnych inwestycji oraz zapewnienie im wsparcia poprzez zaznajomienie z idea zrównowazonej energetyki i systemów energetycznych. Transfer know-how poprzez warsztaty szkoleniowe moze zaowocowac podjeciem dzialan w kierunku stworzenia inwestycji replikacyjnych oraz byc bodzcem do dzialania dla inzynieryjnych firm konsultingowych. Szkolenia beda otwarte dla czlonków sieci obserwatorów oraz dla wszystkich podmiotów zainteresowanych zdobyciem know-how oferowanym w ramach warsztatów.

Eksperci POLYCITY będą służyli pomocą i doradą techniczną obserwatorom zainteresowanym technologiami energetyki odnawialnej.

Celem powiązania metod oraz rezultatów projektu POLYCITY konsorcjum zorganizuje programy szkoleniowe dla trzech grup odbiorów:

Sustainable Constructions
Zrównoważone budownictwo