Deutsch | English | Español | Italiano | Polska
 

European Union

CONCERTO is
co-funded by the EC

European Union

POLYCITY is a project of the CONCERTO initiative co-funded by the EC within the FP6

Ostfildern-Stuttgart

Projekt zaplanowano jako przykład ekologicznego zagospodarowania przestrzennego, gdzie wdrażane są standardy budownictwa niskoenergetycznego na każdej parceli i gdzie energia elektryczna i cieplna dostarczana będzie dzięki technologii ORC wykorzystującej drewno jako paliwo. Pomysł połączenia miejsc pracy, obszarów zamieszkania i obszarów zielonych to idea prowadząca do stworzenia obszaru wysokim standardzie życia i o niskim zużyciu energii. Całkowity koszt projektu wybudowania 480.700m˛ szacowany jest na poziomie 1,5 miliarda euro.

Planuje się, że w ramach projektu POLYCITY, do końca 2009 roku, wybudowane zostaną budynki mieszkalne i komercyjne o łącznej powierzchni 178.000m˛ . Będą one zasilane mocą 1 MW energii elektrycznej i 6,3MW energii cieplnej pochodzącej z elektrociepłowni biomasowej, z 200m˛ kolektorów słonecznych i 70 kW instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkami.

Pierwsza część obszaru została wybudowana w poprzednich latach i jest obecnie zamieszkała przez 6.000 mieszkańców, z których prawie połowa (1200) pracuje w lokalnie stworzonych miejscach pracy. Do tej pory na publiczną infrastrukturę (szkoły, przedszkola, itd.) wydano 150 milionów euro i planuje się inwestycję kolejnych 700 milionów. Cały obszar jest w posiadaniu i pod zarządem Miast: Ostfildern i Hofkammer Württemberg, które wszystkim nowopowstającym budynkom nałożyły wymagania budownictwa niskoenergetycznego i obowiązkowe podłączenie do sieci ciepłowniczej z elektrociepłowni biomasowej. Zastosowanie technologii centralnego chłodzenia do celów klimatyzacyjnych zostało zainicjowane we wniosku POLYCITY i jest najważniejszą innowacją projektu.

Better City, Better Life

Prezentacja propozycji Scharnhauser Park

Download

Via a Geo-Informations-System, you are able to see here the consumption of heat and electricity and the potential for photovoltaik of the buildings in the Scharnhauser Park.
Start