Deutsch | English | Español | Italiano | Polska
HomeObserwatorzy
 

European Union

CONCERTO is
co-funded by the EC

European Union

POLYCITY is a project of the CONCERTO initiative co-funded by the EC within the FP6

Obserwatorzy

Ważną częścią programu jest rozpowszechnienie informacji i opracowanych w ramach projektu rozwiązań.

W ramach rozpowszechnienia informacji i wyników projektu została utworzona sieć obserwatorów ( w tym samorządów), dla których przewiduje się specjalistyczne szkolenia. W trakcie zorganizowanych specjalnie dla nich szkoleń poznają oni wyniki projektu i opracowane rozwiązania. Dodatkowo, dla kilku wybranych samorządów zostaną przygotowane wstępne studia wykonalności, pod warunkiem, że będzie tam szansa na zrealizowanie w najbliższych 5-6 latach dobrych inwestycji o podobnym charakterze.

W chwili obecnej w projekt zaangażowanych jest 19 partnerów ze Wschodniej i Zachodniej Europy, oraz kilka samorządów z Kanady.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi wynikami projektu zapraszamy do dołączenia do sieci obserwatorów.

Osoba do kontaktu:
Lucyna Formela
lformela@ecbrec.pl
EC BREC/CLN Gdańsk
Reduta Żbik 5, p.307
80-761 Gdańsk

First results in the Scharnhauser Park
Pierwsze rezultaty w Scharnhauser Park