Deutsch | English | Español | Italiano | Polska
 

European Union

CONCERTO is
co-funded by the EC

European Union

POLYCITY is a project of the CONCERTO initiative co-funded by the EC within the FP6

Concerto Program

Concerto to specjalny program Unii Europejskiej wspierającym zrównoważony rozwój lokalnych wspólnot podejmujących inicjatywy mające na celu zrównoważony rozwój i wdrożenie rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej.

Obszary te (dzielnice miast, ciepłownia, budynki komunalne) mogą być budowane od podstaw lub być modernizowane. Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykorzystujących odnawialne zasoby energii i zmniejszające zapotrzebowanie na energię powinno zaowocować znaczącą poprawą efektywności energetycznej i poprawić jakość życia mieszkańców.

Projekt jest wspierany przez Szósty Program Ramowy Badań Naukowych, Rozwoju Technicznego i Prezentacji (6PR) i wspiera działania demonstracyjne (trzy inwestycje: budowa/modernizacja dużych obszarów miejskich z zastosowaniem nowoczesnych energooszczędnych technologii)oraz promocyjne prowadzone w krajach Unii Europejskiej.

Scharnhauser Park: Sustainable urban development
Scharnhauser Park: zrównoważone zagospodarowanie przestrzenne w obszarze miejskim