Deutsch | English | Español | Italiano | Polska
 

European Union

CONCERTO is
co-funded by the EC

European Union

POLYCITY is a project of the CONCERTO initiative co-funded by the EC within the FP6

Cerdanyola-Barcelona

Trzecia część projektu POLYCITY dotyczy nowej zabudowy w mieście Cerdanyola del Vallčs pod Barceloną. W ramach projektu, na terenie o obszarze 2 000 000 m2 zostaną wybudowane lokale mieszkalne, przemysłowe i usługowe w oparciu o zasady eko-budownictwa. Inwestorzy chcą wybudować elektrociepłownie kogeneracyjną zasilaną wyłącznie różnego rodzaju zrębami drewna. Obiekty przemysłowo-usługowe będą posiadały innowacyjny system centralnego ogrzewania i chłodzenia zasilany energią z biomasy i gazu. Pprojekt zakłada budowę elektrociepłowni biomasowej, 2000 m2 kolektorów słonecznych oraz wdrożenie technologii klimatyzacyjnych.

2 MW Elektrociepłownia biomasowawao będzie wyposażona w system odzyskiwania ciepła. Instalacja 2 000 m2 kolektorów słonecznych zapewni niezależne źródło ciepłej wody użytkowej. Inwestycja ta jest jednym z największych na świecie projektów, który łączy produkcję ciepła oraz chłodu.

Projekt ten sprawdzi, czy budownictwo mieszkalne i przemysłowe (w tym również parki technologiczne) może być efektywnie zaopatrywane w energię wytwarzana za pomocą innowacyjnych technologii.

Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że cała energia jest produkowana w systemie trigeneracji, polegającym na skojarzonej produkcji elektrycznośc, ciepła i chłodu.Innowacyjny charakter przedsięwzięcia zawiera się w różnych zintegrowanych zaawansowanych systemach produkujących energię elektryczną, i np. ciepła czy chłodu w jednej sieci.

www.cerdanyola.org

Cerdanyola del Vallčs
Cerdanyola del Vallčs

Download