Deutsch | English | Español | Italiano | Polska
 

European Union

CONCERTO is
co-funded by the EC

European Union

POLYCITY is a project of the CONCERTO initiative co-funded by the EC within the FP6

Arquata-Turin

Włoski projekt Arguata koordynowany przez Centrum Badawcze Fiat, jest częścią większej inicjatywy mającej na celu promocję zintegrowanych systemów energetycznych opartych na produkcji rozdzielonej (kogeneracji i energii odnawialnej). W inicjatywę zaangażowani są lokalni udziałowcy, tacy jak: administracja publiczna, przedsiębiorstwa komunalne/użytku publicznego, centra badawcze i użytkownicy.

Kontrakt Okręgu Arquatajest szczegółowym programem zawierającym pewne wymiary miejskiej i społecznej rewitalizacji obszaru, takie jak renowacja budynków miasta, realizacja obszarów zielonych, utworzenie obszarów publicznych przeznaczonych na działalność społeczną, socjalny i zawodowy rozwój lokalnej społeczności oraz rozwój infrastruktury drogowej, i utworzenie małych obszarów handlowych. Zadania te zastały zaakceptowane i ufundowane przez kontrahentów.

For further information about the Arquata project please have a look at: www.arquata.it

Arquata
Arquata

Download